Smilehomes.com

กลับหน้าแรก

Smile Home Smile Guide Smile Estate Smile Life Smile Room Smile Board Smile Service Smile Links Contact
 

visit our sponsor

Smile News


กทม.ระบุแนวเวนคืนถนน 6 สาย 

     รายงานข่าวจากสำนักการโยธา กองรังวัดและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงพระราชกฤษฎีกาเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน จำนวน 6 ฉบับประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 117 ตอนที่ 43 ก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 ว่า ฉบับที่ 1 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่าง ถนนอิสรภาพกับถนนจรัญสนิทวงศ์ และสายเชื่อมระหว่างดังกล่าว พร้อมเพชรเกษมปี 2543 โดยพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนด 4 ปี เขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนอยู่ในท้องที่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีส่วนแคบที่สุด20 เมตร และส่วนกว้าวที่สุด 80 เมตร หรือเริ่มจากถนนอิสรภาพผ่านซอยโพธิ์สามต้นจนถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 6 และจากถนนอิสรภาพ ผ่านมายังเส้นคลองลำเจียกไปจนถึงซอยเพชรเกษม 4

     ฉบับที่ 2 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายซอย
เหรียญศิริ พ.ศ. 2543 โดยพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับ 4 ปี เขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามพระราช
กฤษฎีกานี้อยู่ในท้องที่แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีส่วนกว้าง 20 เมตร เขตทาง ที่จะสร้างเริ่มบริเวณโรงเรียนชุมชนตลิ่งชัน

     ฉบับที่ 3 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล
สายเชื่อมระหว่างซอยอาภาภิรมกับซอยสตรีวิทยา 2 และซอยศรีสุข พ.ศ.2543 โดยพระราชกฤษฎีกา นี้อยู่ในท้อง ที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีส่วนแคบที่สุด 30 เมตร และส่วนกว้างที่สุด 50 เมตร เริ่มจุดก่อสร้างทางเข้าซอยอาภาภิรม ถนนรัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอาญา ผ่านเข้าซอยสันนิบาตเทศบาล ข้ามคลองลาดพร้าว ผ่านโรงเรียนบุญฤดี ซอยพัฒนาที่ดิน จนกระทั่งแยกเป็น 2 ทางไปซอยสตรีวิทยา 2 และซอยศรีสุข


     ฉบับที่ 4 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนท้องที่แขวงบางแค แขวงหลักสอง เขต
บางแค แขวงหนองค้างพลู แขวงหนองแขม เขตหนองแขม แขวงบางบอน เขตบางบอน และแขวงแสมดำ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2543 โดยพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้บังคับได้มีกำหนด 4 ปี สำหรับแนวสายทางก่อสร้างเริ่มจากสำนักงานโทรศัพท์หมู่บ้านเศรษฐกิจ วัดราษฎร์บำรุง แขวงหลักสอง โรงเรียนวัดนินสุวรรณาราม แขวงบางบอน ตรงมายังทางรถไฟสายมหาชัย ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรมที่ดิน จนกระทั่งถึง คลองขุนราชพินิจใจเชื่อมต่อจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เขตทางกว้าง 1,000 เมตรตลอดสายทาง

     ฉบับที่ 5 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสาย
เชื่อมระหว่างซอยกุฎีจีนกับถนนประชาธิปก พ.ศ. 2543 เขตที่ดินที่จะเวนคืนอยู่ในท้องที่แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีส่วนกว้าง 60 เมตร เส้นทางเริ่มที่โรงเรียนซางตาครูส ผ่านไปยังสำนักเทศกิจไปบรรจบถนนจักรเพชร ความยาว 400 เมตร เขตทางกว้าง 60 เมตร

     ฉบับที่ 6 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสาย
ถนนวัดคู้บอนกับถนนรามอินทรา เขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนอยู่ในท้องที่แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร มีส่วนแคบที่สุด 120 เมตร และส่วนกว้างที่สุด 250 เมตร ความยาวเส้นทางแบ่งเป็น 2 ช่อง 535 เมตร ถนนนวมินทร์ถึงถนนรามอินทรา และความยาว 460 เมตร จากถนนรามอินทราถึงถนนวัดคู้บอน (ซอยหมู่บ้านชวนชื่น)

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ วัฏจักร


บบส.จัดงานมหกรรมจำหน่ายทรัพย์สิน นำบ้าน-ที่ดิน ออกจำหน่ายในวันที่ 2-3 กันยายน 2543 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กฎหมาย”เอสโครว์แอคเคานต์”ให้ความคุ้มครองผู้ซื้อบ้าน
กรมที่ดินเตรียมใช้ พรบ.จัดสรรใหม่ ยื่นจัดสรรภายใน 52 วัน พร้อมร่างสัญญา จะซื้อจะขายมาตรฐาน


 

Top Page
ICQ:7677766
E-mail : smilehomes@hotmail.com  
Tel : ( 02 ) 890-4598   Fax : ( 02 ) 465-4560


Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved 

Click Here!