Smilehomes.com

กลับหน้าแรก

Smile Home Smile Guide Smile Estate Smile Life Smile Room Smile Board Smile Service Smile Links Contact
 

visit our sponsor

Smile News


หนุนกฎหมาย”เอสโครว์แอคเคานต์”ให้ความคุ้มครองผู้ซื้อบ้าน

     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้มีการจัดสัมมนาเรื่อง
”เอสโครว์ แอคเคานต์ : มิติใหม่ในการคุ้มครองผู้ซื้อบ้าน” โดยบริษัทแสนสิริ จำกัด(มหาชน) 
นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองนิติการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติการจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ…… หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ 
เอสโครว์ แอคเคานต์

     เอสโครว์ แอคเคานต์นั้น เป็นร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยจะสร้างความมั่นใจ และเป็นหลักประกันให้กับผู้ซื้อบ้าน รวมทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดจำนวนผู้ขาย ที่ไม่มีความพร้อม ออกจากระบบ และช่วยลด ไม่ให้เกิดปัญหากรณีข้อพิพาทในภายหลัง ที่ผ่านมามักจะเกิดปัญหาร้องเรียน จากผู้ซื้อบ้านว่าไม่ได้รับโอนบ้าน หรือก่อสร้างบ้านไม่เสร็จ ทั้งที่ได้จ่าย เงินดาวน์ให้กับเจ้าของโครงการ ไปแล้ว เพื่อที่จะขอเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย จึงต้องมีการฟ้องร้องเป็นคดีความจำนวนมาก ซึ่งเป็นการแก้ไข ปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจและให้หลักประกันกับผู้ซื้อ จึงได้นำ ระบบเอสโครว์ แอคเคานต์ หรือร่างพระราชบัญญัติการจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ……… ซึ่งจะ
ให้ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงเลือกคนกลาง (เอสโครว์ เอเย่นต์) เข้ามาดูแลผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย โดยเอสโครว์ เอเย่นต์จะทำหน้าที่นำเงินดาวน์ของผู้ซื้อไปเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่สถาบันการเงิน และจะมีการเบิกจ่ายเงินก็ต่อเมื่อ ผู้ขายพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

      ดังนั้น หากผู้ขายไม่ก่อสร้างบ้าน หรือก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา ผู้ซื้อก็จะได้รับเงินดาวน์คืน พร้อมดอกเบี้ยที่ได้รับ จากการฝากเงินดังกล่าว หรือถ้าหากผู้ซื้อ เป็นฝ่ายผิดสัญญา ทางเอสโครว์ เอเย่นต์ก็จะนำเงินดาวน์ พร้อมดอกเบี้ยนี้มาจ่ายให้กับผู้ขายแทน ซึ่งกฎหมายดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายให้ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อขายบ้าน ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับเอสโครว์ เอเย่นต์ กรณีที่ทำให้เกิดความเสียหาย หรือไม่ดูแลผลประโยชน์ให้กับคู่สัญญา โดยระบุโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวนี้ ไม่ได้กำหนดให้ทุกคน จะต้องเข้าสู่ระบบเอสโครว์ แอคเคานต์ แต่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคู่สัญญา นอกจากนี้ ผู้ซื้อยังต้องเสียค่าธรรมเนียม ให้กับคนกลาง หรือเอสโครว์ เอเย่นต์ สำหรับการดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวด้วย 

     ปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณา ของสภาผู้แทนราษฎร์ต่อไป

     นางสาวกล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าสำนักงาน อำนวยการสินเชื่อ บุคคลเฉพาะกิจ ธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถาบันการเงินน่าจะมีบทบาทสำคัญ และเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดารดูแลผลประโยชน์ ของคู่สัญญา(เอสโครว์ เอเย่นต์) เพราะเป็นสถาบันที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และมีความพร้อม ที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลาง ให้กับคู่สัญญาระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้ประกอบการ โดยจะดูแลเงินฝากดาวน์ ของผู้ซื้อ บ้านไม่ให้ถูกนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ และจะโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการ เมื่อคู่สัญญาคือทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายครบถ้วนแล้ว

     ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์นับเป็นธนาคารแรก ในประเทศที่ได้พัฒนาระบบเอสโครว์ แอคเคานต์ โดยร่วม กับบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) ซึ่งได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ ในการซื้อขายโครงการ อสังหาริมทรัพย์ของ บริษัทแสนสิริฯทุกโครงการ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ซื้อบ้าน

ข่าวจาก จาก หน่วยงานราชการ สคบ.


บบส.จัดงานมหกรรมจำหน่ายทรัพย์สิน นำบ้าน-ที่ดิน ออกจำหน่ายในวันที่ 2-3 กันยายน 2543 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรมที่ดินเตรียมใช้ พรบ.จัดสรรใหม่ ยื่นจัดสรรภายใน 52 วัน พร้อมร่างสัญญา จะซื้อจะขายมาตรฐาน
กทม.ระบุแนวเวนคืนถนน 6 สาย 


 

Top Page
ICQ:7677766
E-mail : smilehomes@hotmail.com  
Tel : ( 02 ) 890-4598   Fax : ( 02 ) 465-4560


Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved 

Click Here!